Imprægnering

Trykimprægneringsprocessen

Konkurrenceevnen af vores firmaets tilbud er, først og fremmest, en resultat af den højeste kvalitet af vores produkter, samt adækvat færdiggørelse og høj kvalitet imprægnering i overensstemmelse med alle industristandarder. Alle vores produkter er trykimprægnerede i klasse 2, 3 og 4 autoklaver. 

Vi tilbyder trykimprægneringstjenester. Vi begynder imprægneringsprocessen ved at læsse pallerne med træ på vogne på skinner. Autoklaven er lukket, og tryk- og vakuumimprægneringsprocessen begynder. I den første etape er træet udluftet i et vakuum af cirka 0,08Mpa. Det tager omkring 40 minutter. Efter denne etape er autoklaven fyldt med en imprægneringssolution under tryk af cirka 0,8Mpa. Denne etape tager omkring 2 timer.

Efter tryketapen er træet behandlet med en extra vakuumetape og tørret.

Efter cyklen er det imprægneret træ taget ud af autoklaven og midlertidigt opbevaret i vogne, hvorefter det er flyttet under et tag for at konsolidere imprægneringen.